Ποιοί Είμαστε
Το  MEΣΟΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (MEDITERRANEAN CENTER OF INNOVATION) ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ  είναι ένας νέος, αλλά ιδιαίτερα δυναμικός οργανισμός στο χώρο της τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης, της εξεύρεσης πόρων για την χρηματοδότηση μεγάλων αναπτυξιακών έργων, στον τομέα της συμβουλευτικής υποστήριξης και της διαχείρισης μεγάλων έργων ανάπτυξης και εκμετάλλευσης ακίνητης περιουσίας.

Πρόκειται για έναν οργανισμό που στηρίζει την δυναμική του στην αντίστοιχη αγορά, στην πολυσχιδή, πλούσια και απόλυτα επιτυχημένη πορεία των στελεχών που τον απαρτίζουν, των επιστημόνων που τον έχουν συστήσει.

Ιδρύθηκε το 2009 με την επωνυμία MEΣΟΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Ε.Π.Ε. και σκοπό έχει την παροχή υψηλού επιπέδου συμβουλευτικών υπηρεσιών για την βελτίωση της ποιότητας της ζωής των πολιτών στις σύγχρονες Μεσογειακές πόλεις. Εξειδικεύεται στην προώθηση μεγάλων σχεδίων αναπτυξιακού χαρακτήρα για ευρύτερες γεωγραφικές περιοχές όπως και στην διαδικασία εξεύρεσης πόρων και δημιουργίας χρηματοδοτικών σχημάτων για την εκτέλεση τους.


Ποιό συγκεκριμένα:
Η MECI , είναι μια νέα εταιρεία που  αποτελεί τον πυρήνα  ενός από τα μεγαλύτερα Ελληνικά δίκτυα συμβούλων και εταιριών παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών προς την Ελληνική Αυτοδιοίκηση, σε τοπικό ή και περιφερειακό επίπεδο.
 • Με θαυμαστή εμπειρία πάνω από 25 χρόνων δράσης των στελεχών και συνεργατών της στον χώρο της ενεργητικής δραστηριοποίησης στην Ελληνική αυτοδιοίκηση και δημόσια διοίκηση
 • Με ένα δίκτυο συνεργαζόμενων εταιριών που καλύπτει μια ευρύτατη γκάμα αντικειμένων που απασχολούν τον χώρο της αυτοδιοίκησης και της τοπικής ανάπτυξης και στους τομείς,
  • των αστικών αναπλάσεων και των πολεοδομικών εφαρμογών
  • της πράσινης ανάπτυξης, 
  • της επαγγελματικής επιμόρφωσης και δια βίου μάθησης, 
  • της πληροφορικής και των νέων τεχνολογικών εφαρμογών,
  • της εξεύρεσης πόρων από Ελληνικές και Ευρωπαικές πηγές,
  • της ανάπτυξης σύγχρονων και καινοτομικών υπηρεσιών, 
  • των δημοσίων σχέσεων και της δημοσιότητας,
  • της προβολής και της επικοινωνίας,
  • της διαχείρισης των κάθε λογής απορριμμάτων και της επιλογής των βέλτιστων επενδυτικών λύσεων,
  • της ανάπτυξης σχημάτων συνεργασίας με τον ιδιωτικό τομέα και της προώθησης επενδυτικών προγραμμάτων,
  • της διαχείρισης και διοίκησης των τοπικών υποθέσεων,
  • της τεχνικής υποστήριξης για την προσαρμογή στο νέο θεσμικό πλαίσιο

Με αποκεντρωμένη δομή και λειτουργία (επιλογή προς τούτο η έδρα της στο Τεχνολογικό Πάρκο του Λαυρίου) και στόχο την ανάπτυξη σε περιφερειακό επίπεδο.Mediterranean Center of Innovation
Υψηλάντου 4, ΤΚ 15343 Αγ. Παρασκευή
Tηλ.  2106083940,  Fax  2106393480
E-mail  info@meci.gr
Copyright 2010 Meci Κατασκευή Ιστοσελίδων Smallweb