Το Όραμά μας

To MEΣΟΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Ε.Π.Ε έχει ως Όραμα του:

  • την ανάγκη ανάπτυξης στρατηγικού χαρακτήρα επιλογών για μεγάλες θεματικές και γεωγραφικές περιοχές,
  • την δημιουργία νέων καινοτομικών εργαλείων που θα προωθούν ζητήματα τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης σε ευρύτερες γεωγραφικές κλίμακες (ακόμα και υπερεθνικού χαρακτήρα) και τέλος 
  • την δημιουργία ενός χώρου ποιότητας, ανταλλαγής απόψεων και πρωτοβουλιών με στόχο την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών για κρίσιμα θέματα που απασχολούν τις σύγχρονες αναπτυσσόμενες αλλά και αναπτυγμένες κοινωνίες.


Η κλιματική αλλαγή, οι πόλεις σε κρίση και τα τρέχοντα προβλήματα, ο εκσυγχρονισμός συστημάτων, ανθρώπων και πολιτικών, η καινοτομία και η ανασυγκρότηση αποτελούν τα βασικά οραματικά στοιχεία για την κοινή μας προσπάθεια.

To MEΣΟΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Ε.Π.Ε. έχει ακόμα ως αποστολή του να συμβάλλει με την εμπειρία, τις επιστημονικές και επαγγελματικές εξειδικεύσεις, των ιδρυτών και στελεχών του:
  • στην μελέτη ολοκληρωμένων προγραμμάτων για την ανάπτυξη ευρύτερων γεωγραφικών περιοχών,
  • στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού που βρίσκεται σε θέσεις ευθύνης και παίρνει αποφάσεις για το μέλλον των σύγχρονων πόλεων, 
  • στην μετατροπή των σύγχρονων πόλεων, του καιρού της κρίσης, σε πόλεις με καινοτομικά ενεργειακά και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά 
  • στην χρηματοδότηση και υλοποίηση μεγάλων έργων δημόσιου ή και ιδιωτικού χαρακτήρα
  • στην αξιοποίηση νέων καινοτόμων χρηματοδοτικών εργαλείων για την προώθηση μεγάλων αναπτυξιακών έργων

Mediterranean Center of Innovation
Υψηλάντου 4, ΤΚ 15343 Αγ. Παρασκευή
Tηλ.  2106083940,  Fax  2106393480
E-mail  info@meci.gr
Copyright 2010 Meci Κατασκευή Ιστοσελίδων Smallweb