ΑΡΧΙΚΗ
Στη περίοδο της οικονομικής κρίσης, χρειάζονται λύσεις άμεσες, αποτελεσματικές, έγκαιρες και έγκυρες, που αντί να απομειώνουν το επίπεδο των παρεχόμενων τοπικών και περιφερειακών υπηρεσιών προς τους πολίτες, αντίθετα να το βελτιώνουν.

Όταν θα αρχίσει η πραγματική εφαρμογή του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ,
  • Η ευελιξία στην ανάπτυξη των τοπικών υπηρεσιών θα γίνει κανόνας
  • Η αποτελεσματικότητα, αυτοσκοπός και
  • Η αποδοτικότητα των πόρων στόχος όλων των τοπικών αρχών.
Όταν οι πιστώσεις προς την Αυτοδιοίκηση θα μειώνονται,
  • Η διερεύνηση και η  διασφάλιση πόρων από άλλες πηγές και μέσα θα είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για την ύπαρξη της
Όταν η ανεργία και η υποαπασχόληση θα αποτελούν τον πρώτο κίνδυνο για την κοινωνική συνοχή,
  • η ανάληψη δράσεων για την τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη θα αποτελεί πρώτη προτεραιότητα
  • η αλλαγή των παραγωγικών προτύπων με πράσινα χαρακτηριστικά, συστατικό στοιχείο για τον εκσυγχρονισμό των δομών σε τοπικό επίπεδο
  • η προσέλκυση επενδύσεων και η παραγωγική αξιοποίηση του τοπικού πλούτου, στόχος αντιμετώπισης
Όταν οι ευαίσθητες κοινωνικές κατηγορίες θα θίγονται ολοένα και περισσότερο,
  • Ο Δήμος μπορεί να είναι ο αρωγός σε ένα σύστημα ευρύτατης κοινωνικής προστασίας,
  • Ο Δήμος μπορεί να παίξει ρόλο αναδιανομής του εισοδήματος και ανακούφισης αυτών των ομάδων  
Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ Η ΝΕΩΤΕΡΙΚΟΤΗΤΑ θα είναι οι ασφαλείς προϋποθέσεις και αρχές για την καθιέρωση σύγχρονων και αποτελεσματικών ΟΤΑ, για την ανάπτυξη των βέλτιστων υπηρεσιών προς τους πολίτες,

Η ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ θα είναι η βασική προϋπόθεση για την επανάκτηση της χαμένης αξιοπιστίας του θεσμού και

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ του πολίτη στην παραγωγή των τοπικών προϊόντων, η κινητήρια δύναμη για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.
ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ απαιτούν σύγχρονες υπηρεσίες, καταρτισμένο προσωπικό, σφιχτό και ρεαλιστικό οικονομικό και αναπτυξιακό προγραμματισμό, συστηματικές διαδικασίες που θα περιγράφουν με απτό και κατανοητό τρόπο το τι κάνει ο Δήμος και με ποιο τρόπο για τους πολίτες, σύστημα αξιοποίησης των χρηματοδοτικών θεσμών σε Ελλάδα και Ευρώπη.

ΟΛΑ ΑΥΤΑ απαιτούν την έγκυρη και έγκαιρη επιστημονική και τεχνική υποστήριξη, ώστε σε κάθε Δήμο και σε κάθε περιφέρεια να δημιουργηθούν οι ανάλογες δομές που θα τα υλοποιούν.

Η ολοκληρωμένη διάσταση, η επιστημονική προσέγγιση και η τεχνική υποστήριξη είναι η απαραίτητη και ΑΥΤΟΝΟΗΤΗ προυπόθεση για ισχυρές τοπικές και περιφερειακές δομές της αυτοδιοίκησης.
…αυτό το σύνολο των υπηρεσιών προσφέρει η MECI

Mediterranean Center of Innovation
Υψηλάντου 4, ΤΚ 15343 Αγ. Παρασκευή
Tηλ.  2106083940,  Fax  2106393480
E-mail  info@meci.gr
Copyright 2010 Meci Κατασκευή Ιστοσελίδων Smallweb